Aktuálna farba podľa COVID automatu: Oranžová. Čo to znamená?

Informácie COVID - 19

Hotel Sitno**** je aktuálne v oranžovej faze, čo znamená, že funguje v režime OTP*.

Prevádzka Wellness:

Prevádzka 4 Elements Wellness & Aqua funguje v režime OTP s obmedzenou kapacitou, o voľnej kapacite sa informujte na recepcii.

Reštaurácia:

Maximálne 4 osoby pri jednom stole alebo členovia jednej domácnosti pri jednom stole.

Ubytovanie:

Bez obmedzení


*Režim OTP: Očkovaní / Testovaní / Po prekonaní COVID.

Definícia OTP podľa vyhlášky UVZ SR č. 241:

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje: a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.

Celé znenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241 je k dispozícii na stránke UVZ SR (.pdf)

Chránime seba aj ostatných – myslíme na vašu bezpečnosť

  • Vytvorili sme dezinfekčné čaty, ktorých úloha je každú hodinu dezinfikovať dotykové plochy s virucídnym prostriedkom v spoločných priestoroch v hoteli. Výťahy, kľučky, zábradlia, WC.
  • V bare a reštaurácii po každom zákazníkovi dezinfikujeme dotykové plochy. Pravidelne dezinfikujeme všetky informačné materiály vrátane nápojových lístkov.
  • Pravidelne dezinfikujeme povrchy pultov, stolov, stoličiek, lavíc a kľučiek.
  • V nočných hodinách dezinfikujeme priestory ozónom (najmä priestory, v ktorých sa pohybujú deti ako je MiniMe, MediaTro a podobne).
  • Nosíme ochranné rúška a vo vybraných prevádzkach rukavice
  • V priestoroch hotela sú umiestnené nástenné alebo stojanové prístroje na dezinfekciu alebo fľaša s rozprašovacím aplikátorom a dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
covid informacie

Prosíme hostí o dodržiavanie opatrení v našom hoteli

covid informacie
  • Pohyb hostí v spoločenských priestoroch je povolený len s vhodným prekrytím úst a nosa v súlade s aktuálnymi opatreniami
  • Dezinfekcia rúk – spoločne zabraňujeme šíreniu vírusov
  • Dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti 2 metre


Rezervovať